söndag 19 augusti 2012

Vandring runt Storsjön ...

... i Storsjön strax utanför Borås har man sänkt vattennivån med 7,5 meter för att man skall reparera en damm och ett tunnelintag till kraftanläggningen i Viskafors.
Så idag vandrade vi på "sjöns botten" kan man säga. Vi såg också grunden till åtminstone ett torp som föll offer för dammbygget 1909 och i vanliga fall ligger under vatten.